DAG OG TID : Ljodahått – eit ambisiøst og visjonært norsk lyrikkprosjekt.

by Ljodahatt

dag_og_tid_logo_ny_450x93pxLjodahått meistrar folk, pop, jazz, kabaret – denne plata fortener eit stort publikum.