Dag og Tid – Wishing Ljodahått back in Norway as soon as possible…

by Ljodahatt

…Ljodahått maktar å fange noko essensielt i eit dikt og gi det eit musikalsk tilsvar.

Dag og Tid Oyvind Vagnes August 2015