GOOD NIGHT IN HERE

good-night-in-here-jerome-meyer-bisch-500

Godnat herinde

Nu ruger Nat over Enge .
og alt i Mørke forgaar.
Jeg lytter her fra min Rude,
det tier saa tomt derude,
det er som naar Klokken staar.

Da hører jeg Røster kalde
som op fra en Huldreby.
Jeg ved det er mig de vil finde.
Godnat da I to herinde!
Jeg kommer igjen ved Gry!

Saa gik jeg mig ud i Natten
og droges saa sælsomt hen.
Gud naade hver Far og Mage
som vel fandt sin Vej tilbage,
men aldrig kom helt igjen!

Good night in here

Now night broods over the fields
and everything fades into darkness.
I’m listening here at my window,
it is such empty silence out there,
it is as if the clock stands still.

Then I hear voices calling
as if up from the land of the Faeries.
I know it is me they will find.
Good night then both of you in here!
I’ll be back again at dawn!

So I went off into the night
and was so strangely carried away.
God forgive each father and husband
who has found his way back
but never really came home!

Knut Hamsun
(1859 – 1952)

Translate »