LODDFÅVNE

Loddfåvne

Eg råd gjev deg,
Loddfåvne,
råd du take,
nyttig om du nem,
god om du gaumar:
Ofte veit dei
som inne sit
lite kva folk som kan fara.
D’er ingen så god
at gall han vantar,
eller så arm
at til inkje han duger.

Eg råd gjev deg,
Loddfåvne,
råd du take,
nyttig om du nem,
god om du gaumar:
gjer ikkje sko
eller skaft åt andre;
ver glad du greier deg sjølv.
Om skoen vart stygg
eller skaftet vart rangt,
då er ulukka ute.

Ris ikkje om natt,
utan på njosn du er,
eller ut for deg sjølv du skal.
Hovudet misse
ein mann eg såg
ved ord av ilt kvende.
Svikfull tunge
tok honom livet,
og ikkje for sann sak.

Eg råd gjev deg,
Loddfåvne,
råd du take,
nyttig om du nem,
god om du gaumar:
med gråhærd tul
gantast du aldri;
d’er ofte godt som dei gamle talar.
Tidt or skrukkut skinn
kjem skillege ord,
om kledi dei heng,
og hudskorne sleng,
og han studrar som ein stakkar.

Loddfåvne

I give you counsel,
Loddfåvne,
counsel you take,
good if understood,
useful if followed:
Often they know
who sit indoors
but little of those on the road.
Nobody is so good
as to be without bile,
or so poor
as to be good for nothing.

I give you counsel,
Loddfåvne,
counsel you take,
good if understood,
useful if followed:
don’t make shoes
or shafts for others;
be glad to get by on your own.
If the shoe turns out ugly
or the shaft unwieldy
then trouble appears.

Don’t get up in the night
unless you’re on duty
or need to relieve yourself.
He lost his head
a man I saw
because of a wicked woman’s words.
Treacherous tongue
took his life
and not for the sake of truth.

I give you counsel,
Loddfåvne,
counsel you take,
good if understood,
useful if followed:
don’t mock
the old greybeard;
often the old speak well.
From wrinkled skin
come skilful words,
though his clothes hang,
and his shoes are worn through
and he drools like a wretch.

EDDA-Håvamål
(ca. 950)

Translate »